4. ČESKÁ KONFERENCE O STRESU A VYHOŘENÍ 2. 6. 2018

26. Březen 2018 - 13:17 -- Michal Čevelíček


Stres, únava a vyhoření. Často je pociťujeme úplně všichni a často i podstatným způsobem ovlivňují naše životy. Ale jen málo z nás s nimi dovede opravdu účinně něco dělat…

4. Česká konference o stresu a vyhoření navazuje na řadu předchozích konferencí, které se problematikou stresu a vyhoření zabývaly. V letošním roce otevírá aktuální a velmi zajímavá témata o tom, jak stres a vyhoření ovlivňují životní styl a naopak, jak vhodným životním stylem jim můžeme předcházet. Konference je určena jak pro profesionály, kteří pracují s lidmi, tak všechny, kteří se danou problematiku zajímají.

Konferenci pořádá Národní institut pro děti a rodinu ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze, katedrou psychologie PedF UK a katedrou psychologie FF UK.

Přednášející
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
MUDr. František Koukolík, DrSc.
FCMA, Ing. Jan Mühlfeit
MUDr. Radkin Honzák
Doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
MUDr. Kateřina Cajthamlová
Mgr. Jaroslav Chýle

Místo konání
Kongresové centrum Hotelu Olšanka
Táboritská 1000/23, Praha 3

Registrační poplatky
1750 Kč

Na konferenci druhý den navazují praktické workshopy.
Registrační poplatek na workshop: 1250 Kč

Kontakty
+420 735 611 602
konference [at] vyhoret.cz
https://www.facebook.com/vyhoret/
Webové stránky konference: www.vyhoret.cz