Call for Papers - Kompetence a vzdělávání psychoterapeutů

18. Květen 2015 - 14:24 -- Michal Čevelíček

Vážené kolegyně a kolegové,

časopis Psychoterapie připravuje další tematicky zaměřené číslo, které vychází jednou ročně. Tentokrát se chceme zaměřit na téma

Terapeutické kompetence a vzdělávání psychoterapeutů

Toto téma se zaměřuje na důležitou oblast v současném vzdělávání v psychoterapii, které směřuje ke specifikaci toho, jakými znalostmi a dovednostmi (kompetencemi) by měli být psychoterapeuté vybaveni, a to jak v rámci základního vzdělávání a osobního vývoje, tak ve vztahu aplikaci psychoterapie ve specifickém kontextu.

Tímto bychom vás, potenciální autory, chtěli vyzvat ke spolupráci s časopisem Psychoterapie k publikaci textu daného tematického zaměření. Případný text by se měl explicitně zabývat psychoterapeutickými kompetencemi a dovednostmi, jejich budováním a rozvíjením v rámci psychoterapeutických výcviků nebo vzdělávání psychoterapeutů obecně, případně problematikou profesního či osobního vývoje psychoterapeutů. Vítány jsou kritické texty konceptuálního nebo přehledového charakteru i empirické studie.

Od autorů potřebujeme do konce září 2015 název a abstrakt zamýšleného článku (v rozsahu ½  stránky formátu A4). Po přijetí abstraktu vyzveme autory k dodání článku (v rozsahu do 18 normostran) a to do konce prosince 2015 (více pokyny pro přispěvatele na webových stránkách) tak, aby mohlo proběhnout anonymní recenzní řízení (2 recenzenti). Autoři článku budou do 6 týdnů od odevzdání článku seznámeni s posouzením recenzentů (podrobnosti o recenzním řízení naleznete na webových stránkách časopisu: www.psychoterapie.fss.muni.cz).

Tímto vás ještě jednou chceme povzbudit a podpořit a věříme, že spolupráce na tomto tématu bude obohacující pro všechny zúčastněné strany.

Za redakci Psychoterapie

                            Editoři čísla Tomáš Řiháček a Radim Karpíšek
                            Šéfredaktor Roman Hytych