RECENZE: Poslední vídeňská léta

23. Březen 2017 - 16:37 -- Michal Čevelíček

Autor: Michaela Podhrázká

Kniha Tajemství doktora Freuda je čtivě napsaná novela, která pojednává o soukromém i profesním životě zakladatele psychoanalýzy. Zaměřuje se pouze na poslední dva roky jeho života, řeší se v ní tedy zejména otázka nutné emigrace Sigmunda Freuda z nacisty okupované Vídně. Za zmínku stojí i fakt, že autorčina matka praktikuje psychoanalýzu a byla žačkou Anny Freudové.

Obsah je velmi pestrý, můžeme se zde dočíst o rodině slavného psychoanalytika, o jeho manželce Martě a o jeho dětech, zejména o jeho nejmladší dceři Anně, která ho doprovázela až do jeho poslední chvíle. Dále se v knize rozebírá i Freudův vztah s ostatními kolegy, je zde zmiňován například Carl Gustav Jung, Josef Breuer, Jean-Martin Charcot a mnoho dalších. Ono tajemství, které je i v názvu knihy, jsou vlastně dopisy, které zachycují samotný zrod psychoanalýzy a Freudovy niterné záležitosti, které jsou obsažené v dopisech, které si posílal dlouhá léta s Wilhelmem Fliessem. Freud tyto dopisy nutně potřebuje získat zpět, důležité je pro něj, aby se nedostaly do rukou nacistů. V knize se také může čtenář dočíst o Marii Bonapartové, která doktoru Freudovi a jeho rodině pomáhala s odchodem z Vídně. Jako jednu ze zajímavých částí příběhu vidím v autorčině velmi detailním popisu místnosti, ve které doktor Freud provádí svou psychoanalýzu, je v ní tolik zajímavých předmětů, ke kterým se pojí zajímavé životní příběhy a které jsou pro Freuda natolik důležité, že bez nich nemůže odjet do Anglie.

Kniha podle mého názoru plní svůj účel, což je poutavým způsobem poučit a vzdělat čtenáře o posledních létech života slavného otce psychoanalýzy. Je spíše určená pro nenáročné čtenáře a pro poučené laiky, kteří se zajímají o zrod tohoto psychoterapeutického směru. Čtenáře může pozitivně naladit k četbě jiných, odborných knih, které se věnují obdobné tématice, což vidím jako jeden z kladů této novely. Nedostatek vidím v tom, že většina uvedených informací je pouze povrchní a zasloužila by hlubší zpracování, autorka zde například pouze letmo zmiňuje spoustu významných jmen odborníků té doby, ale i vzdálenějších příbuzných Sigmunda Freuda. Výčet těchto mnoha jmen může laika dosti zmást a odradit od čtení, naopak pro vzdělanější čtenáře výčet jmen v ničem nepřekvapí a neobohatí.

Éliette Abécassis: Tajemství doktora Freuda. Praha: Portál.