VZNIKL NOVÝ ONLINE ČASOPIS: Psychoanalýza dnes

30. Březen 2016 - 22:13 -- Michal Čevelíček

Myšlenka přivádět psychoanalytiky, odborníky a studenty k jednomu stolu není zásadně nová, nově se ji však u nás podařilo realizovat až nyní. Idea interdisciplinárního projektu, ve kterém jde o stavění mostů, seznamování se s novými poznatky a vlivy psychoanalýzy a vzájemné obohacování vznikla mezi studenty a absolventy olomoucké psychologie, kteří vytvořili jeho základní podobu a infrastrukturu fungování a podnikli první kroky k později celorepublikovému projektu. V úzké spolupráci s českými psychoanalytiky a kandidáty postupně vznikl první online časopis svého druhu. Spolupracují na něm čtenáři, studenti, odborníci z rozličných oblastí, psychoanalytici a vůbec všichni, kteří se chtějí k psychoanalytickým, respektive psychodynamickým tématům vyjádřit.

Autoři chtějí dále vytvářet otevřený prostor, ve kterém se mohu psychodynamické systémy vzájemně přibližovat a rozvíjet. Projekt není exkluzivním hlasem jednoho místa, jednoho oboru, nebo jedné odbornosti. Je otevřeným fórem, kde se mají scházet všichni lidé, kteří se nebojí pokládat palčivé otázky psychologické, společenské, umělecké i jiné.

Studenti a vyučující psychologie, ale i další, kdo se o problematiku zajímají a chtějí se stát přispěvateli, jsou srdečně vítáni.

Sledujte a účastněte se na www.psychoanalyzadnes.cz

Jakub Kuchař, Jiří Jakubů