Psychoterapie 2007 / 3-4

Editorial: 
Zbyněk Vybíral: Začínáme s výzkumem
Teorie: 
Michaela Límová: Jeden Měsíc nestačí
Pavel Nepustil: Jak dostat tatínka do léčebny (Rozhovor s Judith Landau)
Ken Evans: Život v 21. století: Gestalt terapeuti hledají nové paradigma
Diskuse: 
Jiří Procházka: Pochází erotické z exotického? (třetí příspěvek do diskuse)
Vladislav Chvála: Mezi Procházkou a Bemem (uzavření diskuse)
Zbyněk Vybíral: Nepřijatelné zkreslení překladu Gregoryho Batesona
Šárka Gjuričová: Poznámka k textu Z. Vybírala
Kongresy, konference: 
Stanislav Kratochvíl: Světová konference o rodinné terapii
Ester Neumanová, Jan Roubal: Zpráva z 9. Evropské konference gestalt terapie v Aténách
Š. Gjuričová, V. Chvála, D. Skorunka, L. Trapková: Rodinná terapie dnes: snahy o překonávání protikladů (Glasgow, 4. - 6. října 2007)
Jiří Šupa: Luhačovice, 16. - 20. října 2007
Recenze: 
Ch. Lister-Ford: Transakční analýza (L. Ptáček)
S. Kratochvíl: Příběhy terapeutických skupin (J. Kostínková)
E. Smith: Tělo v psychoterapii (H. Křivková)
M. F. Gricksch: Patříš k nám! (J. Šupa)
A. Janov: Prvotní výkřik (Z. Vybíral)
W. Senf, M. Broda: Praxis der Psychoterapie. Ein integratives Lehrbuch (J. Vymětal)
Krátce: 
Polemika (J. Poněšický) / ZRníčka (aneb nicka od Z. Riegera) / Jaké barvy má duševní zdraví? (P. Nepustil)
Z druhého břehu: 
Danny: Vycházka