Psychoterapie 2008 / 2

Editorial: 
Zbyněk Vybíral: O všímavosti
Diskuse: 
Veronika Fiedlerová, Lubomír Galatík: Konstelace z barové lavice
Jan Poněšický: Ad) Oldřich Čálek - Pravda o daseinsanalýze
Kongresy, konference: 
Jakub Černý, Svatava Zajdáková: World Psychedelic Forum - "hic sunt leones?"
Svatava Zajdáková, Jakub Černý: Výzkum LSD v Československu po čtyřiceti letech: LSD intoxikace jako psychoterapeutův cvičný tréninkový zážitek
Recenze: 
Ch. Germer et al. (Eds.): Mindfulness and Psychotherapy (E. Floriánová)
R. Weber: Páry v psychoterapii (P. Bohovicová)
J. Janíček: Když úzkost bolí (M. Schlesingerová)
Krátce: 
Michael White: Život spojený s příběhy druhých (D. Skorunka)
ZRníčka (Z. Rieger)