Psychoterapie 2008 / 3-4

Editorial: 
Zbyněk Vybíral: Konference a výlety
Kongresy, konference: 
David Skorunka, Zbyněk Vybíral: Devětatřicátá světová konference věnovaná výzkumu v psychoterapii
Jakub Černý, Petra Kašparová: AT konference (Měřín 11.–14. 5. 2008)
Pavel Nepustil: Postmoderní krajina pod mexickým nebem
Recenze: 
Rinda Blom: The Handbook of Gestalt Play Therapy (J. Kolář)
Stanislav Kratochvíl: Sex: starosti a radosti (L. Gazdová)
Yoram Yovell: Láska a jiné nemoci (J. Koutný)
Krátce: 
Věra Roubalová Kostlánová: Supervize v oblasti uprchlictví, která je mi pracovně i osobně blízká
ZRníčka Zdeňka Riegera
Z druhého břehu: 
Otakar Vyzina: Tajemství bažin