Psychoterapie 2009 / 1

Editorial: 
Zbyněk Vybíral: Současná psychoterapie
Teorie: 
Vladimír Šolc: Zpověď (O prvním stádiu psychoterapeutického procesu v koncepcích Carla Gustava Junga, Edwarda Edingera a Roberta Moora)
Výzkum: 
Diskuse: 
Společná práce – rozhovor s Harlene Andersonovou (P. Nepustil)
Šárka Gjuričová, Jiří Kubička: Terapeutické pozice aneb jakou teorii potřebuje rodinná terapie
Markéta Rokytová: Psychoterapie ve zdravotnictví. Jenom?
Kongresy, konference: 
Jiří Šupa: „Snad ta budoucnost nebude tak zlá“ (Zpráva z 30. konference sociální psychiatrie 20. – 22. 11. 2008)
Recenze: 
Jiří Růžička (Ed.): Psychosomatický přístup k člověku (H. Přibylová)
Franz Ruppert: Trauma a rodinné konstelace (L. Piktorová)
Stanislav Kratochvíl: Sexuální dysfunkce (A. Hynštová)
Krátce: 
ZRnění Zdeňka Riegera