Psychoterapie 2009 / 2

Editorial: 
Zbyněk Vybíral: Po sympóziu věnovaném integraci
Recenze: 
P. Pöthe: Emoční poruchy v dětství a dospívání. Psychoanalytický přístup (M. Palková)
R. Dallos, A. Vetere: Systemic Therapy and Attachment Narratives, Applications in a Range of Clinical Settings (D. Skorunka)
S. Kratochvíl: Klinická hypnóza (M. Jániš)
Krátce: 
Veronika Čermáková: Jeden metr čtverečný
Zrnění Zdeňka Riegra