Psychoterapie 2009 / 3-4

Teorie: 
Petra Holcnerová (Vondráčková): Kulturní dimenze v procesu psychoterapie
Terapie pevným objetím podle Jiřiny Prekop: očima zastánců
Diskuse: 
Kateřina Machovcová: Zamyšlení nad genderovými aspekty popularizačních psychologických diskursů
Kongresy, konference: 
VI. mezinárodní konference Pesso Boyden psychomotorické terapie, Amsterdam – Bergen, 4 – 7. 6. 2009 (Jan Siřínek)
Workshop Jill Freedman „Umění dotazování v narativní terapii“, Praha, 12. – 14. 10. 2009 (Pavel Nepustil, Kateřina Novotná)
Kanadská konference Společnosti pro výzkum psychoterapie „Budování mostů mezi výzkumem a praxí“, Montreal, 23. – 24. 10. 2009 (Zbyněk Vybíral, Ester Danelová)
Recenze: 
L. Janáčková, P. Weiss: Komunikace ve zdravotnické péči (K. Havlenová)
P. Chadwick: Person-Based Cognitive Therapy for Distressing Psychosis (J. Benda)
H. Anderson: Konverzace, jazyk a jejich možnosti. Postmoderní přístup k terapii (T. Nagy)
S. Kratochvíl: Manželská a párová terapie (T. Kvarda)
Krátce: 
ZRnění Zdeňka Riegera
Z druhého břehu: 
Marie Hlaváčová: Zvládla jsem to!