Psychoterapie 2010 / 2

Editorial: 
Zbyněk Vybíral: Po Florencii. Po Asilomaru
Praxe: 
Petr Možný: Komentář k příspěvku Jana Roubala
Vladimíra Straková, Patrik Grexa: Využití gestalt přístupu při krizové intervenci
Diskuse: 
Jan Poněšický: Pátý hřích psychoterapie aneb její ideologizace ve světle daseinsanalýzy
Kongresy, konference: 
Vojtěch Netík, Marie Kovářová: 7. česká konference kognitivně behaviorální terapie, Kroměříž, 13.–15. května 2010
Zbyněk Vybíral, Ester Danelová, Jan Roubal, Romana Plchová: Norcross, Wachtel, Greenberg a spol. v hotelu Středomoří u řeky Arno. XXVI. SEPI Conference (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), Florence, 27.–30. května 2010
Recenze: 
Lukešová, A.: Zdeněk Rieger - Návrat k rodině a domů
Petránková, B.: Fritz Riemann - Schopnost milovat
Junová, H.: Geoff Lindsay, Casper Koene, Haldor Ovreeide, Fredi Lang - Ethics for European Psychologists
Plochová, B.: Nigel C. Benson & Piero - Psychiatrie
Machala, J.: Rob Preece - Moudrost nedokonalosti
Roman Šupa, J. Hytych - Smrt a nesmrtelnost: sociální reprezentace smrti
Krátce: 
ZRnění Zdeňka Riegera