Psychoterapie 2010 / 3-4

Editorial: 
Zbyněk Vybíral: Vážení čtenáři, málo aktivně vystupující
Diskuse: 
Petr Moos: Problém klinické psychologie
Petr Moos: Je psychoterapie samostatným a nezávislým oborem?
Kongresy, konference: 
Šárka Hlaváčová: „European Summer School in Family Therapy“, 9.–14. srpna 2010
Zbyněk Vybíral, Ester Danelová: 41. SPR Meeting, Asilomar, Kalifornie, 27.–30. června 2010
Jitka Balášová, Pavel Nepustil: Letní škola spolupracujícího přístupu s Harlene Anderson (Playa Del Carmen, Mexiko, 20.–25. 6. 2010)
Leoš Zatloukal: Bridges 2010 – Mosty k řešení či mosty mezi řešeními? (Konference krátké terapie, Malmö, 3.–5. 9. 2010)
Jan Roubal, Dagmar Schneidrová, Ester Neumannová: 10. konference Evropské asociace gestap terapie (Berlín, 9.–12. 9. 2010)
Recenze: 
K. Asper: Opuštěnost a sebeodcizení. Nové přístupy k terapii narcistické poruchy osobnosti (Z. Lakoštíková)
Mark Rivett, Eddy Street: Family Therapy (D. Skorunka)
Gary M. Yontef: Gestaltterapie (T. Sabová)
Leslie G. Greenberg, Rhonda N. Goldman: Emotion-Focused Couples Therapy; The Dynamics of Emotion, Love and Power (D. Skorunka)
Krátce: 
ZRnění Zdeňka Riegera