Psychoterapie 2011 / 2

Editorial: 
Jan Roubal, Roman Hytych
Kongresy, konference: 
Ester Danelová, Romana Plchová: Závěrečná zpráva z výročního setkání SEPI ve Washingtonu
Zbyněk Vybíral et al.: Mezi kvantitativními a kvalitativními výzkumy, mezi psychoterapií a vzděláváním v ní
Jan Roubal: 13. česká konference gestalt terapie
Recenze: 
Maria Gilbert, Vanja Orlands: Integrative therapy; 100 key points and techniques (D. Skorunka)
Zuzana Havrdová, Martin Hajný et al.: Praktická supervize: Průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize (Z. Mohaupt)