Psychoterapie 2011 / 3-4

Editorial: 
Roman Hytych
Kongresy, konference: 
Jan Siřínek: První česká konference Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie
Petr Lisý: Inspirace antickou terapeutickou tradicí (II. Evropské setkání biosyntetických psychoterapeutů)
Recenze: 
Martina Burdíková: Bakalář, P. - Kurz sebepoznání
Klára Hrbáčková: Horská, B., Lásková, A., Ptáček, L. - Internet jako cesta pomoci
Petra Kašparová: Pesso, A., Boyden-Pesso, D., Vrtbovská, P. - Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor. PBSP jako terapeutický systém v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu
Klára Machů: Fulka, J. - Psychoanalýza a francouzské myšlení
Leoš Zatloukal: De Shazer, S. et al - Zázračná otázka: Krátká terapie zaměřená na řešení
Jiří Šípek: Raudenská, J., Zatloukalová, A. -Lékařská psychologie ve zdravotnictví
Anna Martínková: Cooper, M. - Essential Research Findings in Counselling and Psychotherapy
Michaela Peterková: Kratochvíl, S. - Experimentální hypnóza
Krátce: 
Ivan Verny: Obsedantne myšlienky
Milena Blažková: Rozhovory o KIP (Robert Kulísek a Dan Pokorný)