Psychoterapie 2012 / 1

Editorial: 
Zbyněk Vybíral
Diskuse: 
Zbyněk Vybíral: Je to jen příběh jedné psychoterapeutky? (K situaci v psychoterapii)
Kongresy, konference: 
Alena Plháková: Zpráva z psychoanalytické konference o sourozeneckých vztazích
Karolina Kubicová, Zuzana Lakoštíková: Na čtyři dny v lázních, Psychoterapeutická konference v Luhačovicích
Recenze: 
Sabine Richerbaecherová: Mezi Jungemm a Freudem (Zbyněk Vybíral)
Petr Pöthe: Psychoterapie dítěte – Případ šestiletého chlapce (Petr Sakař)
Machovcová Kateřina: Nesamozřejmé perspektivy. Genderová analýza v psychoterapii a psychologickém poradenství (Šárka Gjuričová)
Boadella et al.: Biosyntéza – Výběr z textů (Ondřej Staněk)
D. Šiffelová: Rogersovská psychoterapie pro 21. století: vybraná témata z historie a současnosti (Jarmila Janáčková)