Psychoterapie 2012 / 2

Editorial: 
Jan Roubal
Teorie: 
Diskuse: 
Hana Junová: Mé osobní etické otazníky
Zdeněk Rieger: Etika etická a… a?!
Otázky členů redakční rady časopisu Psychoterapie a odpovědi Výboru ČPS ČLS JEP
Reakce výboru ČPS na článek Zbyňka Vybírala
Karel Koblic: Není to jen příběh jedné psychoterapeutky
Karel Koblic: Mantinely poskytování psychoterapie
Jan Kožnar, Stanislav Kratochvíl, Ján Praško: Vyjádření
Kongresy, konference: 
Jakub Černý, Barbora Petránková: Barevné setkání v postmoderních odstínech
Recenze: 
Frohburg Inge, Eckert Jochen (Hrsg.): Gesprächspsychotherapie heute. Eine Bestandaufnahme. (Psychoterapie rozhovorem dnes. Bilance; Jan Vymětal)
Boadella, D., Correa, M., Frankel, E. (2009): Biosyntéza. Výběr z textů (Ondřej Staněk)
D. M., Hope (2011): Důvěra v nevědomí. Zkušenost psychoanalýzy z obou stran pohovky (Marcela Leugnerová)
John Banmen (Ed.) (2009): Transformační systemická terapie (Helena Kotrlová)
Sabine Richerbächerová (2011): Život mezi Jungem a Freudem: Životopis Sabine Spielreinové (Zbyněk Vybíral)
Jubileum: 
Vladimír Řehan: Životní jubileum Stanislava Kratochvíla
Zbyněk Vybíral: Jubileum báby hubaté