Psychoterapie 2012 / 3-4

Editorial: 
Roman Hytych
Diskuse: 
Petr Možný: Osobní stanovisko k diskusi o mantinelech poskytování psychoterapie v ČR
Jakub Černý: Psychoterapie legální – nelegální
Karel Koblic: Výkon psychoterapie legální a nelegální
Veronika Čermáková: Mandát a směřování výboru České psychoterapeutické společnosti
Pavel Zach: Současná situace české (tudíž i nezdravotnické) psychoterapie a její budoucnost
Kongresy, konference: 
Tomáš Řiháček: Society for Psychotherapy Research: 43. výroční setkání
Michal Čevelíček, Roman Hytych, Jana Koutná Kostínková, Romana Plchová, Jan Roubal: Society for Psychotherapy Research: setkání evropské a britské sekce v Portu
Recenze: 
Daniel J. Siegel (2012). The Developing Mind. (David Skorunka)
Rezková V., Kleinová G. K. Hra jako lék: Teorie a praxe nedirektivní psychoterapie hrou. (Jan Vymětal)
Ivan Illich (2012). Limity medicíny. Nemesis medicíny – zaprodané zdraví. (Zbyšek Mohaupt)
Ken Evans (2011). Úvod do integrativní psychoterapie. (Alexandra Dömötörová)
Firman, J., Gila, A. (2010). A psychotherapy of love – psychosynthesis in practice. (Václav Petráš)
Oaklander, V. (2007). Hidden Treasure. A map to the child’s inner self. (Barbora Petránková)