Psychoterapie 2013 / 1

Diskuse: 
Věra Roubalová Kostlánová: Supervize v Grozném
Recenze: 
Stanislav Kratochvíl (2012). Základy psychoterapie, 6., aktualizované vydání. (Martin Lečbych)
Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkill (2006). Dialogical Meetings in Social Networks. (David Skorunka)
Jubileum: 
R. Hytych: Máte mrkvovou zmrzlinu? K sedmdesátinám Mirko Frýby