Psychoterapie 2013 / 3-4

Editorial: 
Zbyněk Vybíral
Teorie: 
Výzkum: 
Jarmila Krajčová, Tomáš Řiháček: Kdy a jak může sebeodhalení terapeuta pomoci?
Praxe: 
Markéta Brunová Meluzínová: Kazuistika „Jany“ v modelu STST
Diskuse: 
J. Procházka: Vzdělávání manželských a rodinných poradců
J. Chmelová: Stanovisko Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s. k poskytování psychoterapie v oblasti zdravotnictví a v jiných oblastech
J. Kostínková: Zpráva z Bernu
Kongresy, konference: 
V. Probstová: Psychoanalytický kongres
J. Roubal: Konference Evropské asociace pro gestalt terapii
K. Jablonská: Žiť zmysluplný život: Deň existenciálnej analýzy a logoterapie
Recenze: 
Thomas Köhler: Medizin für Psychologen und Psychotherapeuten (J. Vymětal)
Miroslav Huptych: Noční linka důvěry (Zbyněk Vybíral)
Marek Kolařík: Interakční psychologický výcvik pro praxi (Jana Doubravová)