Psychoterapie 2014 / 1

Obalka
Editorial: 
Roman Hytych
Teorie: 
Anton Heretik, Andrea Heretiková-Marsalová: Humor v psychoterapii: Možnosti a limity
Praxe: 
Diskuse: 
J. Kožnar: Jak nenalézt duhu aneb Psychoterapií lze i škodit
O. Marlinová: K diskusi o Vztahové psychoanalýze
Z. Macek: Vznikla ČAP – Česká asociace pro psychoterapii
J. Vymětal: Dvojí ohlédnutí
Recenze: 
Kottler, Jeffrey A. (2010). On Being a Therapist. (Filip Abramčuk)
Kunovits-Vogtová, B. (2013). Tovil: Léčebný rituál jako psychoterapie. (Roman Hytych)