Psychoterapie 2014 / 3

Obálka_3_2014
Editorial: 
Roman Hytych
Výzkum: 
Petra Vondráčková, Tereza Mazáková, Alexandra Roubalová, Jiří Vacek: Vztahová vazba klienta v psychoterapeutickém procesu
Diskuse: 
Jan Poněšický – Psychodynamika, psychobiologie a terapie deprese
Jan Vymětal – Ocenění významného německého psychoterapeuta Karlovou univerzitou
Kongresy, konference: 
Michal Čevelíček, Barbora Petránková – Psychosomatická konference Liberec
Recenze: 
R. Bild, I. Gómez (2014) – An Unwanted Journey (Roman Hytych)
J. Read, J. Dillon, (Eds.). (2013) – Models of Madness: Psychological, Social and Biological Approaches to Psychosis (David Skorunka)
G. Nardone, P. Watzlawick (2012) – Umění změny - krátkodobá terapie osobních a mezilidských problémů (Martina Fuchsová Bělecká)
S. Titl (2014) – Psychoanalytická párová terapie (David Holub)
M. Kosová a kol. (2014) – Logoterapie. Existanciální analýza jako hledání cest (Mirka Štěpánková)