Psychoterapie 2016 / 1

Editorial: 
Roman Hytych
Diskuse: 
Jan Poněšický – Psychodynamické pojetí kognitivně behaviorální terapie (KBT)
Michal Novák – Příspěvek k problematice úzkosti v kontextu současné uprchlické krize v Evropě
Recenze: 
Sannwald, R., Schukte-Markwor, M., Resch, F. (ed.). (2015). Psychoterapeutické dovednosti. (Karel Hájek)
Amador, X. (2015). Streitgespräche auflösen. (Jan Vymětal)
Butler, J. A. (2015). Archetypová psychoterapie. (Barbora Petránková)