Psychoterapie 2016 / 2

Editorial: 
Tomáš Řiháček
Radim Karpíšek
Recenze: 
Petermann F., Gründer G., Wirtz M. A., Strohmer J. (2016). Dorsch – Lexikon der Psychotherapie und Psychopharmakotherapie. (Jan Vymětal)
Seikkula, J., Arnkil, T. E. (2014). Open Dialogues and Anticipations. Respecting Otherness in the Present Moment. (Zbyněk Vybíral)
Staples, L. H. (2016). Vina: Prométheovský úděl. (Adéla Tarinová)
Caby, F., Caby, A. (2014). Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou. (Michal Mužík)