Psychoterapie 2016 / 3

Editorial: 
Roman Hytych
Diskuse: 
Jakub Hučín – Hranice není jenom omezení, ale jasně vymezený prostor, rozhovor s Karlem Koblicem, předsedou České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
Jakub Hučín – Jsem rád za nadšené lidi, rozhovor se Zdeňkem Mackem, předsedou České asociace pro psychoterapii
Kongresy, konference: 
Hana Pašteková Rupertová – 10. Konference kognitivně behaviorální terapie
Recenze: 
S. Weigel, G. Scharbert (Eds.) (2016). A Neuro-Psychoanalytical Dialogue for Bridging Freud and the Neurosciences. (Martin Hajný)
V. S. Ramachandran (2016). Krátký výlet po lidském vědomí. Praha: Portál. (Zbyněk Vybíral)
R. Dallos, R. Draper (2015). An Introduction to Family Therapy; Systemic Theory and Practice, 4th Edition. Open University Press. (David Skorunka)
F. Caby, A. Caby (2014). Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou. Praha: Portál. (Michal Mužík)
L. H. Staples (2016). Vina: Prométheovský úděl. Praha: Portál. (Tarinová Adéla)
Krátce: 
Michal Miovský – Když já jsem takovej kanál… nekrolog Mirko Frýby
Jan Vymětal – Jaroslav Skála: Ber a dávej