Psychoterapie 2018 / 1

Editorial: 
Jiří Jakubů, Roman Hytych
Diskuse: 
Jan Šikl – Sen jako zdroj nevědění
Recenze: 
Irvin D. Yalom (2015). Hovory k sobě. Ohlédnutí za psychoterapií. (Martina Schimová)
Krátce: 
Jan Vymětal – Zemřel Eugene T. Gendlin