Archiv 2009

Psychoterapie 2009 / 1

Editorial: 
Zbyněk Vybíral: Současná psychoterapie
Teorie: 
Vladimír Šolc: Zpověď (O prvním stádiu psychoterapeutického procesu v koncepcích Carla Gustava Junga, Edwarda Edingera a Roberta Moora)
Výzkum: 
Diskuse: 
Společná práce – rozhovor s Harlene Andersonovou (P. Nepustil)
Šárka Gjuričová, Jiří Kubička: Terapeutické pozice aneb jakou teorii potřebuje rodinná terapie
Markéta Rokytová: Psychoterapie ve zdravotnictví. Jenom?
Kongresy, konference: 
Jiří Šupa: „Snad ta budoucnost nebude tak zlá“ (Zpráva z 30. konference sociální psychiatrie 20. – 22. 11. 2008)
Recenze: 
Jiří Růžička (Ed.): Psychosomatický přístup k člověku (H. Přibylová)
Franz Ruppert: Trauma a rodinné konstelace (L. Piktorová)
Stanislav Kratochvíl: Sexuální dysfunkce (A. Hynštová)
Krátce: 
ZRnění Zdeňka Riegera

Psychoterapie 2009 / 2

Editorial: 
Zbyněk Vybíral: Po sympóziu věnovaném integraci
Recenze: 
P. Pöthe: Emoční poruchy v dětství a dospívání. Psychoanalytický přístup (M. Palková)
R. Dallos, A. Vetere: Systemic Therapy and Attachment Narratives, Applications in a Range of Clinical Settings (D. Skorunka)
S. Kratochvíl: Klinická hypnóza (M. Jániš)
Krátce: 
Veronika Čermáková: Jeden metr čtverečný
Zrnění Zdeňka Riegra

Psychoterapie 2009 / 3-4

Teorie: 
Petra Holcnerová (Vondráčková): Kulturní dimenze v procesu psychoterapie
Terapie pevným objetím podle Jiřiny Prekop: očima zastánců
Diskuse: 
Kateřina Machovcová: Zamyšlení nad genderovými aspekty popularizačních psychologických diskursů
Kongresy, konference: 
VI. mezinárodní konference Pesso Boyden psychomotorické terapie, Amsterdam – Bergen, 4 – 7. 6. 2009 (Jan Siřínek)
Workshop Jill Freedman „Umění dotazování v narativní terapii“, Praha, 12. – 14. 10. 2009 (Pavel Nepustil, Kateřina Novotná)
Kanadská konference Společnosti pro výzkum psychoterapie „Budování mostů mezi výzkumem a praxí“, Montreal, 23. – 24. 10. 2009 (Zbyněk Vybíral, Ester Danelová)
Recenze: 
L. Janáčková, P. Weiss: Komunikace ve zdravotnické péči (K. Havlenová)
P. Chadwick: Person-Based Cognitive Therapy for Distressing Psychosis (J. Benda)
H. Anderson: Konverzace, jazyk a jejich možnosti. Postmoderní přístup k terapii (T. Nagy)
S. Kratochvíl: Manželská a párová terapie (T. Kvarda)
Krátce: 
ZRnění Zdeňka Riegera
Z druhého břehu: 
Marie Hlaváčová: Zvládla jsem to!