Archiv 2011

Psychoterapie 2011 / 1

Editorial: 
Zbyněk Vybíral
Roman Hytych
Jan Roubal
Recenze: 
M. Levens: Eating Disorders and Magical Control of the Body. Treatment throuth Art Therapy (Lenka Mynaříková)
Phil Joyce, Charlotte Sills: Základní dovednosti v gestalt psychoterapii (Zbyněk Vybíral)
J. Růžička: Ego-analýza. Kritická studie (Peter Tavel)
Z druhého břehu: 
Růženka Šípková: O vysvobozování aneb Co princezny nepotřebují slyšet

Psychoterapie 2011 / 2

Editorial: 
Jan Roubal, Roman Hytych
Kongresy, konference: 
Ester Danelová, Romana Plchová: Závěrečná zpráva z výročního setkání SEPI ve Washingtonu
Zbyněk Vybíral et al.: Mezi kvantitativními a kvalitativními výzkumy, mezi psychoterapií a vzděláváním v ní
Jan Roubal: 13. česká konference gestalt terapie
Recenze: 
Maria Gilbert, Vanja Orlands: Integrative therapy; 100 key points and techniques (D. Skorunka)
Zuzana Havrdová, Martin Hajný et al.: Praktická supervize: Průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize (Z. Mohaupt)

Psychoterapie 2011 / 3-4

Editorial: 
Roman Hytych
Kongresy, konference: 
Jan Siřínek: První česká konference Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie
Petr Lisý: Inspirace antickou terapeutickou tradicí (II. Evropské setkání biosyntetických psychoterapeutů)
Recenze: 
Martina Burdíková: Bakalář, P. - Kurz sebepoznání
Klára Hrbáčková: Horská, B., Lásková, A., Ptáček, L. - Internet jako cesta pomoci
Petra Kašparová: Pesso, A., Boyden-Pesso, D., Vrtbovská, P. - Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor. PBSP jako terapeutický systém v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu
Klára Machů: Fulka, J. - Psychoanalýza a francouzské myšlení
Leoš Zatloukal: De Shazer, S. et al - Zázračná otázka: Krátká terapie zaměřená na řešení
Jiří Šípek: Raudenská, J., Zatloukalová, A. -Lékařská psychologie ve zdravotnictví
Anna Martínková: Cooper, M. - Essential Research Findings in Counselling and Psychotherapy
Michaela Peterková: Kratochvíl, S. - Experimentální hypnóza
Krátce: 
Ivan Verny: Obsedantne myšlienky
Milena Blažková: Rozhovory o KIP (Robert Kulísek a Dan Pokorný)