Archiv 2012

Psychoterapie 2012 / 1

Editorial: 
Zbyněk Vybíral
Diskuse: 
Zbyněk Vybíral: Je to jen příběh jedné psychoterapeutky? (K situaci v psychoterapii)
Kongresy, konference: 
Alena Plháková: Zpráva z psychoanalytické konference o sourozeneckých vztazích
Karolina Kubicová, Zuzana Lakoštíková: Na čtyři dny v lázních, Psychoterapeutická konference v Luhačovicích
Recenze: 
Sabine Richerbaecherová: Mezi Jungemm a Freudem (Zbyněk Vybíral)
Petr Pöthe: Psychoterapie dítěte – Případ šestiletého chlapce (Petr Sakař)
Machovcová Kateřina: Nesamozřejmé perspektivy. Genderová analýza v psychoterapii a psychologickém poradenství (Šárka Gjuričová)
Boadella et al.: Biosyntéza – Výběr z textů (Ondřej Staněk)
D. Šiffelová: Rogersovská psychoterapie pro 21. století: vybraná témata z historie a současnosti (Jarmila Janáčková)

Psychoterapie 2012 / 2

Editorial: 
Jan Roubal
Teorie: 
Diskuse: 
Hana Junová: Mé osobní etické otazníky
Zdeněk Rieger: Etika etická a… a?!
Otázky členů redakční rady časopisu Psychoterapie a odpovědi Výboru ČPS ČLS JEP
Reakce výboru ČPS na článek Zbyňka Vybírala
Karel Koblic: Není to jen příběh jedné psychoterapeutky
Karel Koblic: Mantinely poskytování psychoterapie
Jan Kožnar, Stanislav Kratochvíl, Ján Praško: Vyjádření
Kongresy, konference: 
Jakub Černý, Barbora Petránková: Barevné setkání v postmoderních odstínech
Recenze: 
Frohburg Inge, Eckert Jochen (Hrsg.): Gesprächspsychotherapie heute. Eine Bestandaufnahme. (Psychoterapie rozhovorem dnes. Bilance; Jan Vymětal)
Boadella, D., Correa, M., Frankel, E. (2009): Biosyntéza. Výběr z textů (Ondřej Staněk)
D. M., Hope (2011): Důvěra v nevědomí. Zkušenost psychoanalýzy z obou stran pohovky (Marcela Leugnerová)
John Banmen (Ed.) (2009): Transformační systemická terapie (Helena Kotrlová)
Sabine Richerbächerová (2011): Život mezi Jungem a Freudem: Životopis Sabine Spielreinové (Zbyněk Vybíral)
Jubileum: 
Vladimír Řehan: Životní jubileum Stanislava Kratochvíla
Zbyněk Vybíral: Jubileum báby hubaté

Psychoterapie 2012 / 3-4

Editorial: 
Roman Hytych
Diskuse: 
Petr Možný: Osobní stanovisko k diskusi o mantinelech poskytování psychoterapie v ČR
Jakub Černý: Psychoterapie legální – nelegální
Karel Koblic: Výkon psychoterapie legální a nelegální
Veronika Čermáková: Mandát a směřování výboru České psychoterapeutické společnosti
Pavel Zach: Současná situace české (tudíž i nezdravotnické) psychoterapie a její budoucnost
Kongresy, konference: 
Tomáš Řiháček: Society for Psychotherapy Research: 43. výroční setkání
Michal Čevelíček, Roman Hytych, Jana Koutná Kostínková, Romana Plchová, Jan Roubal: Society for Psychotherapy Research: setkání evropské a britské sekce v Portu
Recenze: 
Daniel J. Siegel (2012). The Developing Mind. (David Skorunka)
Rezková V., Kleinová G. K. Hra jako lék: Teorie a praxe nedirektivní psychoterapie hrou. (Jan Vymětal)
Ivan Illich (2012). Limity medicíny. Nemesis medicíny – zaprodané zdraví. (Zbyšek Mohaupt)
Ken Evans (2011). Úvod do integrativní psychoterapie. (Alexandra Dömötörová)
Firman, J., Gila, A. (2010). A psychotherapy of love – psychosynthesis in practice. (Václav Petráš)
Oaklander, V. (2007). Hidden Treasure. A map to the child’s inner self. (Barbora Petránková)