Archiv 2013

Psychoterapie 2013 / 1

Diskuse: 
Věra Roubalová Kostlánová: Supervize v Grozném
Recenze: 
Stanislav Kratochvíl (2012). Základy psychoterapie, 6., aktualizované vydání. (Martin Lečbych)
Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkill (2006). Dialogical Meetings in Social Networks. (David Skorunka)
Jubileum: 
R. Hytych: Máte mrkvovou zmrzlinu? K sedmdesátinám Mirko Frýby

Psychoterapie 2013 / 2

obálka 2/2013
Editorial: 
Radim Karpíšek
Jakub Hučín
Diskuse: 
Jan Šikl: Trauma a naděje při jeho léčení
Kamil Kalina, Jiří Libra, Michal Miovský, Jan Roubal: Návrh pro diskusi o věcném záměru zákona o psychoterapii
Kongresy, konference: 
Jan Roubal: Konference o výzkumu gestalt terapie v Cape Cod, USA
Edita Bezdičková, Michaela Kumhalová, Adam Vodička: Čo si dá Veronika na dvere? - Správa z konferencie o budúcnosti psychoterapie
Emília Ferencová, Jarmila Janáčková, Tomáš Repka, Barbora Romanovská, Tereza Škubalová: Ohlédnutí za 4. mezinárodním psychoterapeutickým sympoziem 23. - 25. 5. 2013
Recenze: 
Eric Berne: Transakční analýza v psychoterapii (Katarína Jablonská)
Alena Plháková: Spánek a snění (Jan Vymětal)

Psychoterapie 2013 / 3-4

Editorial: 
Zbyněk Vybíral
Teorie: 
Výzkum: 
Jarmila Krajčová, Tomáš Řiháček: Kdy a jak může sebeodhalení terapeuta pomoci?
Praxe: 
Markéta Brunová Meluzínová: Kazuistika „Jany“ v modelu STST
Diskuse: 
J. Procházka: Vzdělávání manželských a rodinných poradců
J. Chmelová: Stanovisko Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s. k poskytování psychoterapie v oblasti zdravotnictví a v jiných oblastech
J. Kostínková: Zpráva z Bernu
Kongresy, konference: 
V. Probstová: Psychoanalytický kongres
J. Roubal: Konference Evropské asociace pro gestalt terapii
K. Jablonská: Žiť zmysluplný život: Deň existenciálnej analýzy a logoterapie
Recenze: 
Thomas Köhler: Medizin für Psychologen und Psychotherapeuten (J. Vymětal)
Miroslav Huptych: Noční linka důvěry (Zbyněk Vybíral)
Marek Kolařík: Interakční psychologický výcvik pro praxi (Jana Doubravová)