Archiv 2016

Psychoterapie 2016 / 1

Editorial: 
Roman Hytych
Diskuse: 
Jan Poněšický – Psychodynamické pojetí kognitivně behaviorální terapie (KBT)
Michal Novák – Příspěvek k problematice úzkosti v kontextu současné uprchlické krize v Evropě
Recenze: 
Sannwald, R., Schukte-Markwor, M., Resch, F. (ed.). (2015). Psychoterapeutické dovednosti. (Karel Hájek)
Amador, X. (2015). Streitgespräche auflösen. (Jan Vymětal)
Butler, J. A. (2015). Archetypová psychoterapie. (Barbora Petránková)

Psychoterapie 2016 / 2

Editorial: 
Tomáš Řiháček
Radim Karpíšek
Recenze: 
Petermann F., Gründer G., Wirtz M. A., Strohmer J. (2016). Dorsch – Lexikon der Psychotherapie und Psychopharmakotherapie. (Jan Vymětal)
Seikkula, J., Arnkil, T. E. (2014). Open Dialogues and Anticipations. Respecting Otherness in the Present Moment. (Zbyněk Vybíral)
Staples, L. H. (2016). Vina: Prométheovský úděl. (Adéla Tarinová)
Caby, F., Caby, A. (2014). Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou. (Michal Mužík)

Psychoterapie 2016 / 3

Editorial: 
Roman Hytych
Diskuse: 
Jakub Hučín – Hranice není jenom omezení, ale jasně vymezený prostor, rozhovor s Karlem Koblicem, předsedou České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
Jakub Hučín – Jsem rád za nadšené lidi, rozhovor se Zdeňkem Mackem, předsedou České asociace pro psychoterapii
Kongresy, konference: 
Hana Pašteková Rupertová – 10. Konference kognitivně behaviorální terapie
Recenze: 
S. Weigel, G. Scharbert (Eds.) (2016). A Neuro-Psychoanalytical Dialogue for Bridging Freud and the Neurosciences. (Martin Hajný)
V. S. Ramachandran (2016). Krátký výlet po lidském vědomí. Praha: Portál. (Zbyněk Vybíral)
R. Dallos, R. Draper (2015). An Introduction to Family Therapy; Systemic Theory and Practice, 4th Edition. Open University Press. (David Skorunka)
F. Caby, A. Caby (2014). Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou. Praha: Portál. (Michal Mužík)
L. H. Staples (2016). Vina: Prométheovský úděl. Praha: Portál. (Tarinová Adéla)
Krátce: 
Michal Miovský – Když já jsem takovej kanál… nekrolog Mirko Frýby
Jan Vymětal – Jaroslav Skála: Ber a dávej