Archiv 2017

Psychoterapie 2017 / 1

Editorial: 
Roman Hytych
Výzkum: 
Tereza Smejkalová, Tomáš Řiháček: O čem klienti hovoří s terapeuty ve svých představách
Diskuse: 
Magdalena Frouzová, Jan Roubal – Interview s Johnem C. Norcrossem
Alena Hájková - Možnost samostatného výkonu psychoterapie v České republice (Psychoteraphy as an independent (business) activity in Czech republic)
David Holub: Vnitřní konverzace. Psychoanalytický komentář k příspěvku „O čem klienti hovoří s terapeuty ve svých představách“ (Inner conversation: Psychoanalytic commentary)
Recenze: 
Vybíral, Z. (2016). Jak se stát dobrým psychoterapeutem. (Karel Hájek)
Freeman, D., Freeman, J., Garety, P. (2015). Podezřívavost a paranoidní myšlenky (Jiří Šupa)
Ratislavová, K. (2016). Perinatální paliativní péče. (Linda Horváthová)
Levenson, H. (2016). Krátká dynamická psychoterapie (Nicola Kociánová)
Krátce: 
Magdalena Frouzová, Jan Roubal – Interview s Johnem C. Norcrossem

Psychoterapie 2017 / 2

Editorial: 
Jakub Hučín
Diskuse: 
Jakub Hučín – Interview s Karin Schouten. Arteterapie: Umění léčby traumatu
Václav Mikota, Věra Roubalová-Kostlánová – Trauma ve skupinách: Zkušenosti z týdenních pobytů psychoterapeutických skupin aktivistů z celého území ruské federace
Recenze: 
Epstein, M. (2016). Trauma každodenního života: Cesta k dosažení vnitřního klidu. (Jan Benda)
Schützberger, A. A. (2014). The Ancestor Syndrome: Transgenerational Psychotherapy and the hidden links in the family tree (Aneta Cvrčková)
Furman, B. (2015). Nikdy není pozdě na šťastné dětství: Jak překonat minulost. (Roman Hytych)
Pollak, S. M., Pedulla, T., Siegel, R. D. (2014). Sitting Together – Essential Skills for Mindfulness-Based Psychotherapy. (Eva Brabcová)