Člověk, trauma a psychoanalýza

Man, Trauma and Psychoanalysis

Teorie: 
Abstrakt: 

Autoři poukazují na to, že koncept a léčba psychického traumatu jsou přímo spojeny se vznikem psychoterapie a psychoanalýzy. Představují historická i současná pojetí psychického traumatu v psychoanalytické perspektivě spolu s kazuistickou ukázkou.