EMDR v psychoterapii traumy. Stretnutie neurovied a psychoterapie

EMDR in psychotraumatherapy. Where neuroscience and psychotherapy meets

Teorie: 
Abstrakt: 

Psychická trauma a jej následky sú predmetom záujmu neurovied aj psychoterapie. Spája ich snaha vysvetliť účinok psychoterapie v pojmoch neurobiológie a nájsť optimálny spôsob intervencií, ktoré by priniesli psychoterapeutickú zmenu cez normalizáciu fungovania centrálnej nervovej sústavy, narušeného traumatickým stresom. Článok prezentuje základné poznatky o neurobiológii posttraumatických reakcií. Cez vysvetlenie terapie EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing - sa dotýka hypotéz o mechanizme účinku úspešnej terapie posttraumatických porúch, vrátane posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP).