Etika a nejistota: Pokračující myšlenky

Ethics and uncertainty: Brief unfinished thoughts

Etika: 
Abstrakt: 

Moje kolaborativní filozofie a praxe (zahrnující terapii, výuku, výzkum a konzultační služby) odráží pohled na etiku jakona vyjednané hodnoty a morálku – včetně pravidel pro tyto hodnoty a morálku – jež jsou historicky, kulturně, kontextuálně, společně a lingvisticky vytvářeny. ...