K etice v psychoterapii

Towards ethics in psychotherapy

Etika: 
Abstrakt: 

Autorka popisuje optimální terapeutický vztah a etická pravidla v psychoterapii a psychoanalýze. Sděluje své zkušenosti z psychoanalytického výcviku a klinické praxe v USA, zdůrazňuje význam osobní analýzy a supervize v práci s přenosem a protipřenosem i v osvojování etického přístupu v psychoterapii. Etické principy psychologické praxe se v USA vyvíjely od padesátých let a jsou v současnosti velmi přísné. V české společnosti není rozvinuté etické povědomí a v psychologické praxi často schází etický přístup ke klientům.