Liberecký výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch

Liberec training in family therapy of psychosomatic disorders

Teorie: 
Abstrakt: 

Představíme současnou podobu čtyřletého komplexního výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch schváleného pro zdravotnictví, která vznikla a vyvíjela se od roku 1997, kdy jsme otevřeli první běh. Výcvik byl od samého počátku koncipován jako intergrativní v mnoha ohledech. V osobnostech vedoucích se setkávají a integrují různé terapeutické směry: rodinná terapie (Trapková, Chvála), gestalt (Knop), Pesso- Boyden (Fürst). Frekventanti tvoří heterogenní komunitu mužů a žen, ve které se učí dialogu a spolupráci lékaři, psychologové a další humanitně vzdělaní odborníci pomáhajících profesí nad společnými pacienty/klienty s psychosomatickým příznakem. Zatímco čtyři malé sebezkušenostní skupiny slouží k individuálnímu rozvoji osobnosti budoucího rodinného terapeuta, výukové skupiny jsou určeny pro nácvik dovedností na podkladě přednesené teorie. Výcvik je organizován v šesti víkendech ročně, ke kterým se přidávají třídenní výjezdy malých skupin v prvních třech ročnících. Podstatnou součástí výuky je pravidelné psaní esejí. Studenti se tak v mezidobí předem naladí na chystané téma a učitelé mají příležitost stavět monotematický víkendový program tak, že navazují na individuální připravenost studentů. Každý víkend má svou pevnou trojdimenzionální strukturu, ve které se postupně od prvního do čtvrtého ročníku přesouvají důrazy od teorie k praxi, od osobního materiálu z vlastních rodin frekventantů k rodinám pacientů/klientů, od externích přednášejících v prvním ročníku, přes ukázky klinické práce interních učitelů až po reflexi vlastní práce frekventantů s pacientskými/klientskými rodinami a k prvním zkušenostem se supervizí. Poznatky jednotlivých běhů nás inspirovaly k úpravám a zpřesňování programu v dalších cyklech.