Logoterapeutická kazuistika „Moje máma mě naučila, že život je jenom jeden a musíme ho prožít tak, jak si přejeme my a ne ti ostatní.“

„My mum taught me there is only one life and we have to live it the way we wish, not the others.“ – case study

Praxe: 
Abstrakt: 

Ve formě kazuistiky představuje autor logoterapeutickou intervenci s truchlením v průběhu 14 logoterapeutických sezení. Text je v úvodu doplněn o základní východiska logoterapie – vedení rozhovoru a techniky logoterapie. Jedná se o případ z vlastní praxe. Podrobně je popsáno prvních sedm sezení. Text je doplněn o přepis některých důležitých momentů z terapie. Pozornost je věnována technice modulace postoje – práce s fotografiemi, dopis vděčnosti, cesta časem.