Medicínský model a psychoterapie

The medical model and psychotherapy

Teorie: 
Abstrakt: 

Psychoterapie, tak jak ji dnes chápeme, se původně zformovala na poli medicíny. Postupně se však stala svébytnou disciplínou a její praktikování se rozšířilo mezi psychology a odborníky dalších profesí. Dnes si můžeme klást otázku, do jaké míry medicínský model – ideový rámec, který tvaruje myšlení, jednání, hodnoty a postoje lékařů – odpovídá východiskům psychoterapie a soudobým empirickým poznatkům. Některé charakteristiky medicínského modelu lze z pohledu psychoterapie vnímat jako problematické. Patří mezi ně (a) tendence soustředit se na patologii a její léčbu, (b) předpoklad specifického účinku léčebných postupů, (c) technicistní pojetí léčby a (d) odhlížení od širšího psychosociálního a sociokulturního kontextu potíží. Autor v tomto textu argumentuje, že psychoterapie je oborem, který mantinely medicínského modelu přesahuje a mnohdy se vůči němu i aktivně vymezuje.