Momenty setkání a další koncepty Daniela Sterna a Bostonské skupiny procesu změny

Moments of meeting and other concepts of Daniel Stern and the Boston Change Process Study Group

Teorie: 
Abstrakt: 

Americký psychoanalytik Daniel Stern a další členové Bostonské skupiny procesu změny (Boston Change Process Study Group) se ve svém díle zaobírají vztahovými a těžko konceptualizovatelnými složkami psychoterapie, jakými jsou například autentické momenty setkání mezi psychoterapeutem a klientem. Vychází z výzkumů komunikace mezi matkou a kojencem a pokouší se explicitně popsat vztahovou dynamiku vedoucí k těmto autentickým momentům mezi psychoterapeutem a klientem. Zároveň se snaží propojit tyto znalosti s teorií dynamických systémů, kognitivní psychologií, neurovědami, filosofií mysli a příbuznými disciplínami. V tomto článku představuji některé základní psychoterapeutické koncepty a myšlenky používané těmito teoretiky, jako jsou společná cesta, momenty nyní, momenty setkání, otevřený prostor, implicitní vztahová znalost a v neposlední řadě v současné psychoanalýze velmi populární pojem intersubjektivita.