Možnosti obohacení výcvikové praxe pomocí výzkumu

Possibilities to enhance training practice through research

Teorie: 
Abstrakt: 

Přestože je při obhajobě psychoterapie často zdůrazňován její vědecký základ, ve výcvikové praxi je tento aspekt často opomíjen. Tento text prozkoumává možnosti integrace výzkumných poznatků a postupů do psychoterapeutických výcviků (a do vzdělávání psychoterapeutů obecně) v sedmi oblastech: (1) znalost soudobé empirické báze psychoterapie, (2) formulace případu a plánování terapeutického postupu s využitím výzkumných poznatků, (3) využívání zpětné vazby o klientově pokroku v terapii, (4) provádění metodologicky kvalitních případových studií, (5) aktivní zapojení se do větších výzkumných projektů, (6) znalost zákonitostí profesního vývoje terapeutů a (7) výzkum samotného výcvikového procesu.