Postmoderní myšlení jako možné východisko pro integraci různých terapeutických přístupů

Postmodern thinking as a possible rudiment for integration of different therapeutic approaches

Teorie: 
Abstrakt: 

Příspěvek představuje základní cesty integrace různých psychoterapeutických přístupů a prezentuje postmoderní myšlení - zejména (radikální) konstruktivismus a sociální konstrukcionismus - jako vhodnou bázi pro integraci různých terapeutických přístupů. Seznamuje nás se základními východisky postmoderního pojetí epistemologie a kauzality a předkládá určitá vodítka pro praxi terapeutů integrujících různé terapeutické přístupy v tomto filosofickém rámci. V článku jsou ukázány některé styčné body mezi postmoderním myšlením a stávajícími terapeutickými přístupy. Teoretické úvahy jsou doplněny příkladem z praxe.