Použití experimentu v gestalt terapii

The use of experiment in gestalt therapy

Praxe: 
Abstrakt: 

Gestalt terapie ve své praxi kombinuje zaměření na vztah i na úkol. Specifickým příspěvkem je terapeutická intervence nazývaná "experiment". Terapeut aktivně usměrňuje právě probíhající terapeutický proces tak, aby zvýšil uvědomění klienta a přispěl k aktivaci jeho opomíjených možností. Terapeut využívá uvědomění vlastního prožitku teď a tady ve vztahu s klientem.