Práca so snami z pohľadu integrovanej psychoterapie

Dream work in integrated psychotherapy point of view

Praxe: 
Abstrakt: 

Tento príspevok sa snaží reflektovať možnosti práce so snami z pohľadu systému integrovanej psychoterapie. Autori sa v úvode stručne venujú teoretickému pozadiu práce so snovými obsahmi v rámci psychoterapie. Pre ilustráciu dávajú do porovnania stručné príklady z psychoanalytickej/psychodynamickej praxe a integrovanej psychoterapeutickej práce so snami. Využitie akčných techník má svoje špecifiká v skupinovej a najmä v individuálnej forme, ktoré tiež v krátkosti popisujeme. Integrovaná psychoterapia si kladie za cieľ eliminovať a korigovať sebapodrývajúce správanie snívajúceho smerom k adaptívnej forme. Sny pri prehrávaní môžu odkryť takéto maladaptívne vzorce správania a vďaka abreakcii, resp. emočnej korektívnej skúsenosti pomôcť k celkovej terapeutickej zmene.