Psychoterapeuti chybují I: Historický přehled

Psychotherapists fail I: A historical overview

Teorie: 
Abstrakt: 

Stať nabízí historický přehled toho, jak bylo doposud chybování psychoterapeutů pojímáno. Téma bylo přítomno v rámci psychoanalýzy již od S. Freuda. Vztahová psychoanalýza důrazně upozornila na to, že někdy je to psychoterapeut, kdo terapii komplikuje. O chybách psychoterapeutů je potřeba psát a diskutovat, a to v zájmu zkvalitňování péče o pacienty. V článku jsou uvedena vodítka k tomu, co lze za chybu považovat, a co dělat, když se dozvíme o chybách kolegy. V rámci historického přehledu jsou ukázána přiznání terapeutů k vlastním pochybením, a to zejména v oblasti psychodynamické psychoterapie (Casement, Searles). Z nejvážnějších chyb jsou probrány sexuální vztahy mezi terapeutem a klientkou.