Senzomotorický přístup v léčbě traumatu - Představení metody Práce v hliněném poli®

Treating trauma through a sensorimotor approach - An introduction of the method Work at the Clay Field®

Teorie: 
Abstrakt: 

Cílem příspěvku je představení metody „Práce v hliněném poli®“ v kontextu terapie traumatu a teoretických východisek pro terapii využívající somatickou zkušenost. Text představuje haptiku a práci s tělesnými impulzy jako možný terapeutický přístup, zahrnuje základní principy metody, které zatím nebyly v českém prostředí publikovány a kazuistický zlomek s dětským klientem.