Současný stav a vize psychoterapeutických výcviků

Current state and visions of psychotherapy trainings

Teorie: 
Abstrakt: 

Cílem této práce je z výzkumného hlediska shrnout současné poznání o psychoterapeutických výcvicích. Práce je zaměřena na formální stránky výcviků v Evropě a na výzkum procesu a obsahu psychoterapeutických výcviků včetně reflexe psychoterapeutické integrace. Ve třetí části práce jsou formulovány některé vize týkající se budoucnosti psychoterapeutických výcviků.