Struktura výcviku a kompetence v psychoanalytické psychoterapii

A structure of the training and competencies in psychoanalytic psychotherapy

Teorie: 
Abstrakt: 

Článek se zabývá strukturou vzdělávání v psychoanalytické psychoterapii (PAPT) a jejím propojením s kompetenčním modelem, který není v tomto PT směru v našich podmínkách příliš využíván. Pokouší se o načrtnutí jednotlivých kompetencí psychoanalytického terapeuta, které rozděluje na obecné, společné pro všechny PT směry zacházející s dlouhodobým terapeutickým vztahem, a na kompetence speciální, specifické pro psychoanalytickou či psychodynamickou psychoterapii. Popisuje, jak je konkrétní průběh výcviku v PAPT přizpůsoben důrazům na tyto specifické kompetence, zejména délkou a kontinuitou sebezkušenostní a následně i supervizní části. Získávání všech kompetencí v průběhu výcviku se pokouší přiřadit k jeho jednotlivým fázím. Zabývá se také vyhodnocením získaných kompetencí, probíhajícím zejména v náročné supervizní části výcviku. Začíná už rozhodnutím o připuštění kandidáta do této části, které není samozřejmostí.