Trauma z pohledu biosyntézy: Od fragmentace k integraci

Trauma from the biosynthetic standpoint: from fragmentation to intergation

Teorie: 
Abstrakt: 

Biosyntéza vznikla jako odezva na téma psychického traumatu, tj. zážitku, který narušuje duševní rovnováhu a fungování člověka. I proto se téma traumatu, možnosti jeho ošetření a práce s traumatizovanými klienty prolíná celým psychoterapeutickým směrem jako červená nit. Zakladatel biosyntézy, David Boadella, pracoval mnoho let s dětmi s vývojovými obtížemi. Snažil se najít osobní zdroje klientů a co nejlépe je využít, což je dalším důležitým aspektem biosyntézy.

Biosyntéza je založena na detailní znalosti morfologie těla, jeho fungování a také na embryologickém vývoji člověka. Současně je ovlivněna analytickou zkušeností Boadelly i jeho inspirací získanou od Reicha. Za nejcennější přínos biosyntézy při péči a léčení traumatu považujeme její důraz na bezpečí klienta a prevenci jeho retraumatizace. Toho je dosaženo především terapeutickými postupy jako je např. detotalizace, specifickými pro biosyntetickou práci.