V depresi společně: Klinické implikace kvalitativního výzkumu prožívání terapeutů s depresivním klientem

Together in depression: Clinical implications of a qualitative study of therapists’ experience with a depressive client

Výzkum: 
Abstrakt: 

Práce s depresivními klienty představuje významnou zátěž pro psychoterapeuty samotné. Článek poskytuje teoretický rámec pro popis prožitků psychoterapeuta, které se objevují v terapeutické situaci s depresivním klientem. Text představí model vycházející z kvalitativní  studie, ve kterém je prožívání psychoterapeutů konceptualizováno jako „Prožitková oscilace“ mezi sdílením depresivního prožitku s klientem a oddalováním se od něj. Vývoj této oscilace v průběhu psychoterapeutického sezení zachycuje výsledný teoretický model „Trajektorie spoluprožívání deprese“, který rozlišuje šest fází: 1. Sdílení depresivní zkušenosti, 2. Obrat k sobě, 3. Snaha o změnu symptomů, 4. Vzdalování se od depresivního prožitku, 5. Obrat ke klientovi, 6. Zaměření na vztah. Výsledky studie jsou propojeny s terapeutickou praxí tak, aby byl model využitelný pro terapeuty při orientaci ve vlastních prožitcích a při jejich zvládání. Závěrem text nabízí vyplývající vodítka pro psychoterapeutickou práci s depresivními klienty.