Vodítka pro práci s traumatem: Inspirace z gestalt terapie

Guides for working with trauma: An inspiration from gestalt therapy

Teorie: 
Abstrakt: 

Psychoterapie je prokazatelně základní složkou účinné léčby lidí s posttraumatickými reakcemi. Nadále však zůstává otevřená otázka, jaké konkrétní aspekty a postupy psychoterapeutického přístupu jsou nejvíce nápomocné. Prezentovaný text nabízí základní teoretický úvod k tématu traumatu z perspektivy vztahově a prožitkově zaměřeného přístupu a předkládá také shrnutí nedávné výzkumné studie gestalt terapie traumatu. Text podrobně rozvádí praktická vodítka pro psychoterapeutickou práci s traumatem.